รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นฤมล ฮะสม (รุ้ง)
ปีที่จบ : 2544   รุ่น : 6
อีเมล์ : Jaja_rara@hotmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : โอคินอสฟู้ด
ตำแหน่ง : หัวหน้า
ที่อยู่ที่ทำงาน

: มหาชัย

วันที่บันทึกข้อมูล : 09 ก.ค. 2559,21:43 น.   หมายเลขไอพี : 182.232.156.77


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล