กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสรภพ ตั้งวิชิตฤกษ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายศุภพงษ์ ไผ่ตง
ครูอัตราจ้าง

นางจารุวรรณ ศิริพรกิตติ
ครู คศ.3