กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายสรภพ ตั้งวิชิตฤกษ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายศุภพงษ์ ไผ่ตง
ครูอัตราจ้าง

นางจารุวรรณ ศิริพรกิตติ
ครู คศ.3