ข่าวประชาสัมพันธ์
การรับสมัครนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)
รับสมัครนักเรียนชั้นอนุบาล ปีการศึกษา 2561
รับสมัครตั้งแต่ 30 มกราคม – 9 กุมภาพันธ์ 2561
เด็กจะต้องเกิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
เอกสารที่จะต้องนำมาในวันสมัคร
1. ทะเบียนบ้านของบิดา-มารดา-บุตร อย่างละ 1 ชุด พร้อมสำเนา
2. บัตรประจำตัวประชาชนของบิดา-มารดา หรือผู้ปกครอง อย่างละ 1 ชุด พร้อมสำเนา
3. ใบสูติบัตรของบุตร พร้อมสำเนา
4. สมุดฉีดวัคซีนเล่มสีชมพู พร้อมสำเนาหน้าแรกที่มีชื่อและหน้าที่เด็กรับวัคซีน
5. รูปถ่ายของเด็กขนาด 1 นิ้ว จำนวน 6 รูป
6. ใบเปลี่ยนชื่อ หรือ นามสกุล (ถ้ามี)
ประกาศผล
14 กุมภาพันธ์ 2561
มอบตัวนักเรียน
28 กุมภาพันธ์ 2561
สถานที่รับสมัคร
ห้องประชุมชงโค

โพสเมื่อ : 01 ก.พ. 2561,00:00   อ่าน 895 ครั้ง