ข่าวประชาสัมพันธ์
การรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561

การรับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

 

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ – 23 กุมภาพันธ์ 2561

หลักฐานที่ใช้สมัคร

{C}-          หลักฐานการสำเร็จการศึกษาชั้น ป.6 (ปพ.1) หรือใบรับรองนักเรียนฯ

{C}-          รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 รูป

{C}-          ค่าสมัคร 10 บาท

สอบประเมินพื้นฐาน วันที่ 20 มีนาคม 2561

ประกาศผลสอบ วันที่ 23 มีนาคม 2561

มอบตัว วันที่ 1 เมษายน 2561

หลักฐานการมอบตัว

{C}1.       {C}สำเนาหลักฐานการสำเร็จการศึกษาชั้น ป.6 (ปพ.1)

หรือใบรับรองนักเรียนฯ จำนวน 1 ชุดพร้อมแสดงตัวจริง

{C}2.       {C}สำเนาทะเบียนบ้านของพ่อ – แม่ นักเรียน และผู้ปกครอง จำนวน 1 ชุด

{C}3.       {C}สำเนาบัตรประชาชนของพ่อ – แม่ นักเรียน และผู้ปกครอง จำนวน 1 ชุด

{C}4.       {C}สำเนาใบสูติบัตรของนักเรียน จำนวน 1 ชุด

{C}5.       {C}รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 รูป

{C}6.       {C}ค่าใช้จ่ายในการมอบตัว

{C}6.1   {C} ค่าบำรุงคอมพิวเตอร์ 200 บาท

{C}6.2   {C} ค่าประกันของเสียหาย 200 บาท

              รวม 400 บาท

โพสเมื่อ : 01 ก.พ. 2561,00:00   อ่าน 890 ครั้ง