ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน วันอาทิตย์ที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓
๑. ระดับอนุบาลปีที่ ๑-๓ เวลา ๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น.
๒. ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ เวลา ๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ น.
๓. ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ เวลา ๑๑,๐๐-๑๒.๐๐ น.
โพสเมื่อ : 18 ก.ค. 2563,09:33   อ่าน 848 ครั้ง